tel. 603 68 58 28
biuro@multicolor.stargard.pl

Regulamin

1.1.

Regulamin określa sposób i formę zamawiania/zlecania usług projektowania graficznego, montażu lub wyrobu przez Klienta w firmie Multicolor Studio Reklamy – dalej zwaną Multicolor. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część zamówienia, którego złożenie oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów firmy Multicolor zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).

1.2.

Zamówienia mogą być składane w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail:biuro@multicolor.stargard.pl,przez formularz kontaktowy, lub osobiście w siedzibie firmy: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/3, Stargard Szczeciński . Komunikacja i ustalenia tymi drogami, między Klientem a Multicolor, są wiążącą formą współpracy.

1.3.

Cena podstawowa projektu graficznego/montaż/wyrób ustalana jest indywidualnie.

1.4.

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia na projekt graficzny/montaż/wyrób Multicolor pobiera zaliczkę w wysokości do 50% wartości zamówienia (w zależności od wielkości zamówienia). Zaliczka jest bezzwrotna i zostanie doliczona do całości zlecenia. Klient ma prawo do zwrotu zaliczki, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Multicolor ze swojej winy nie wywiązał się z zadania czy też nie dotrzymał ustalonego terminu. W trakcie dalszej realizacji projektu Multicolor mr

oże żądać od Klienta zapłaty proporcjonalnej do etapu wykonanych prac.

1.5.

Multicolor przekazuje gotowe, zaakceptowane przez Klienta zlecenie(wykonanie projektu, przekazanie praw autorskich do projektu, montaż lub wyrób) po wystawieniu faktury .

1.6.

Multicolor zachowuje prawo do rezygnacji ze zlecenia bez podania uzasadnienia.

1.7.

Termin realizacji zamówienia ma charakter przybliżony i uzależniony jest od czasu dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów i informacji przez Klienta koniecznych do przygotowania zlecenia. Termin realizacji zamówienia zależy również od szybkości komunikacji między Klientem a Multicolor.

1.8.

Multicolor zastrzega sobie prawo do umieszczenia nazwy, logo, bądź własnej lub powierzonej fotografii z realizowanego zlecenia w swojej bazie Klientów na stronie internetowej (www.multicolor.stargard.pl) i Facebook (www.facebook.com/multicolorstargard) .

1.9.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością Multicolor. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w formacie png, jpg w rozdzielczości 72 DPI. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy Multicolor musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych (to jest składu w programach Corel, Adobe itp.).

1.10.

Multicolor nie ponosi odpowiedzialności za materiały przesyłane przez klientów, tzn:
– zdjęcia
– szkice
– tekst
– inne materiały przesyłane w celu wykonania projektu graficznego, a w szczególności wektoryzacji znaku graficznego, logotypu.

Przesyłając jakiekolwiek materiały do projektu Klient oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub licencję do ich użycia. Przesyłając znak graficzny do wektoryzacji Klient oświadcza, że posiada do niego pełne prawa autorskie jak i jest jego właścicielem.

2. Praca nad projektem graficznym.

2.1.

Potrzeby Klienta uzgadniane są podczas spotkania w siedzibie Multicolor, u Klienta, wymiany informacji poprzez email, bądź w trakcie rozmowy telefonicznej lub na podstawie „Briefu Projektowego” (dotyczą one specyfiki branży/ firmy oraz oczekiwań wobec wyglądu i realizacji projektu graficznego/montażu/wyrobu). Po otrzymaniu od Klienta zlecenia na wykonanie projektu graficznego/montażu/wyrobu (pisemnie w siedzibie firmy, email – patrz pkt. 1.2)Multicolor wykonuje pierwsze projekty (patrz pkt. 1.4, 2.8).

2.2.

Klient zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie (patrz punkt 1.10). Do materiałów zalicza się:

– cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.,
– zdjęcia,
– logo,
– mapy,
– inne materiały do wykorzystania w projekcie.
Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone. Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, .rtf, .odt, e-mail), w formie możliwej do edycji. Zdjęcia, logo i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej (zdjęcia – rozdzielczość nie mniej niż 250 dpi, logo – powinno być w formacie wektorowym – skalowalnym, np. .cdr, .pdf, .eps, .psd). W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu zdjęć (Multicolor pośredniczy w kupnie) kwota zakupu zostanie doliczona do faktury wystawionej za usługę projektowania graficznego.

2.3.

Pomysł Klienta na projekt graficzny jest jedną z dwóch propozycji wykonywanych przez Multicolor w ramach ustalonej ceny (oczywiście obydwie propozycje mogą być przygotowane według pomysłu Multicolor).

2.4.

Klient wybiera jedną propozycję (wymagana akceptacja wstępnego projektu) i na jej bazie Multicolor pracuje dalej nad projektem. Dozwolone jest mieszanie elementów z dwóch propozycji.

2.5.

Po wybraniu propozycji projektu Klient zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie i zgłosić ewentualne poprawki w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych. Należy wtedy dokładnie sprawdzić teksty (pod względem merytorycznym i redakcyjnym), zdjęcia oraz kompozycje graficzne (pod względem rozkładu i kolorystyki). Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości emailem lub dostarczona do Multicolor. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy (patrz pkt. 2.9).

2.6.

W cenę podstawową projektu (patrz.1.3) wliczone są trzy zlecenia poprawek. Jeśli zajdzie konieczność wykonania większej ilości zmian, Multicolor zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu realizacji i podwyższenia ceny zlecenia (patrz pkt. 2.8 i 2.9). Za dodatkowe zlecenie poprawek płaci się osobno – po uregulowaniu należności za główne zlecenie – cena podstawowa.

2.7.

Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (email lub inny nośnik informacji). W przypadku zamówienia projektu i druku następuje proces jego fizycznego wykonania. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione (patrz pkt. 2.5).

2.8.

W cenie podstawowej projektu graficznego nie zawierają się następujące, dodatkowo płatne usługi (patrz pkt. 2.9):

– skanowanie,
– przepisywanie tekstów z wersji papierowej,
– wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów,
– wykonywanie fotomontaży i zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów,
– rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli, logo,
– rysowanie mapek dojazdowych.

2.9.

Koszt wszelkich dodatkowych usług uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi nie mniej niż 50 zł  za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry i Klient jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

Skontaktuj się z nami!

Dowiedz się więcej

Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone 2023 | Polityka Prywatności
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności